Belogradčik, Bugarska

25.11.2006. godine

Studenti i nastavnici Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, u okviru vannastavnih aktivnosti iz oblasti fizičke geografije, obišli su pećinu Maguru sa lokalnim vodičem, koja se nalazi severoistočno od Belogradčika u kraškom terenu. Pećina je bogata pećinskim nakitom i u njoj su pronađeni najraniji ostaci ljudskog prisustva u Evropi. Zatim su sa lokalnim vodičem obišli stenske formacije „ostenjake“ i staru tvrđavu u Belogradčiku. Organizatori i vođe puta su nastavnici Odseka za geografiju: Nataša Martić Bursać i Ljiljana Stričević.

Belogradčske stene se nalaze na krajnjem severozapadu Bugarske i predstavljaju spektakularne stenske formacije, koje zahvataju površinu od 90 km2. Pružaju se pravcem zapad – istok u dužini od 30 km, a širine 3km, između planine Vedernika u blizini Belogradčika, sela Borovica, sve do sela Belotinci. Stene su pravo čudo prirode, najrazličitijih oblika i sastoje se iz 5 grupa stenskih formacija. Nastale su pre 200 miliona godina, a na njihov današnji izgled uticali su mnogi egzogeni faktori, kao što su kiša, reke, vetar i dr. Za mnoge od njih vezane su zanimljive legende. U ovoj oblasti se nalazi i stara tvrđava koju su sagradili Turci preko ostataka Rimske tvrđave. Pored stenskih ostenjaka koji su nastali tokom više miliona godina, u ovoj oblasti se nalazi i veliki broj karstnih formi. Otkriveno je preko 100 pećina bogatih prelepim nakitom (stalaktiti, stalagmiti, pećinski biseri, pećinsko mleko i dr). Brojni su ponori, jame i pećine. Najpoznatija pećina je Magura, duga preko 2,5 km. Ona je uređena za turističku posetu i dobro proučena. Oslikana je jedinstvenim crtažima, koji potiču iz ranog Bronzanog doba (10 000 godina p.n.e) i prikazuju religiozne scene i scene lova, koje su vezane za Solarni kalendar. Čitava ova oblast se deklariše kao oblast izuzetne prirodne lepote.