„Climathon – 2019“

 25.10.2019. godina

U okviru globalne klimatske akcije „Climathon – 2019“, koja je bila organizovana u Nišu 25.10.2019. godine od strane udruženja „ENECA“ i „Proaktiv“, podršku su pružili i nastavnici sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji su učestvovali kao mentori zajedno sa kolegama sa Mašinskog fakulteta i iz ekološke organizacije “Zeleni ključ”. Sa Departmana za hemiju prodekan dr Aleksandra Pavlović, sa Departmana za geografiju dr Nataša Martić Bursać, sa Departmana za biologiju i ekologiju dr Bojan Zlatković. Tema ovogordišnjeg Climathona “Da Niš prodiše“ bila je vezana za rešavanje lokalnih klimatskih problema i sve većeg aero-zagađenja u gradu. Takmičarski timovi su imali zadatak da za 24h pronađu najkreativnije i ekonomski najisplativije rešenje za postavljeni problem u čemu su im pomagali mentori. Pobednička ideja su bili “pametni kontejneri” za separaciju komunalnog otpada, kojom bi građani ostvarivali određene bonuse za gradski prevoz, čime bi se smanjila i koncentracija štetnih gasova.

 

„Climathon“ je najmasovnija svetska klimatska akcija, koja u isto vreme okuplja hiljade ljudi iz preko 130 gradova sa svih kontinenata. Realizuje se putem Hakatona u toku koga se kreiraju ideje za rešavanje klimatskih izazova, kroz umrežavanje klimatski-angažovanih preduzeća, startapova i lokalnih kreatora politika. Trajao je 24 časa u organizaciji Climate-KIC-a, a podržan je od strane zvanične institucije EU – Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).