„Evropska noć istraživača“ – 2018.

18.9.2018. godine

Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ koji je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. Departman za geografiju je imao dve postavke: „Fosili – svedoci prošlosti“ i „Tradicionalna srpska kuća“. (https://nocistrazivaca.rs/sr/ni-2018)