Evropska noć istraživača 

27 – 28.07.2020. godine

Evropska noć istraživača 2020. godine održana je u digitalnoj formi 27. i 28. novembra. Departman za geografiju učestvovao je sa postavkom “Dragulji prirode Niša i okoline”, namenjenoj mlađoj populaciji.