Naučno-popularno predavanje:
“EO4Geography – Satelitski snimci i njihova primena u geonaukama”

20. 9. 2019. godine

Predavač: Milan Milovanović, asistent na Departmanu za geografiju

Povodom obeležavanja 20 godina od osnivanja Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, održano je naučno-popularna predavanja pod nazivom “EO4Geography – Satelitski snimci i njihova primena u geonaukama”, asistenta Milana Milovanovića sa Departmana za geografiju. Posetioci su bili upoznati sa mogućnostima primene GIS alata u monitoringu i mapiranju pojava urbanizacije, prirodnih nepogoda i klimatskih promena. Poseban aspekt stavljen je na savremene probleme kao što su šumski požari i promene u načinu korišćenja zemljišta.