Naučno popularno predavanje: “Kartografske projekcije – Zemlja nije ravna ploča”

22. 6. 2017. godine

Predavač: dr Milan Đorđević, docent na Departmanu za geografiju

 

Predavanje je deo ciklusa akademskih predavanja, koja realizuju Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” i EU Info kutak. U fokusu ovog predavanja bila je prezentacija kartografskih projekcija. Kartografska projekcija predstavlja način prikaza Zemlje na ravni (transformacija koordinata sa trodimenzionalnog sferoida u dvodimenzionalnu ravan). Pri tome neizostavno dolazi do grešaka, jer svaka geografska karta predstavlja sliku iskrivljene stvarnosti. Kod kvalitetnih karata iskrivljen je samo onaj deo stvarnosti koji je najmanje bitan, dok je najmanju deformaciju pretrpelo ono najznačajnije. Kartografi generacijama traže načine kako da „najbolje greše“. Posetioci su, između ostalog, mogli da čuju koji sve načini transformacija koordinata sa trodimenzionalnog sferoida u dvodimenzionalnu ravan postoje; u koje svrhe treba koristiti koje projekcije, koje projekcije treba koristiti na kartama sveta, a zašto ne i dalje često upotrebljavanu Merkatorovu projekciju; zbog čega Google Maps koristi Merkatorovu projekciju; zašto su škole u Bostonu “proterale” karte sveta u Merkatorovoj projekciji i nabavile karte u Petersovoj projekciji i u čemu su pogrešile