Peti srpski kongres geografa, Novi Sad 2021.

Nastavnici i saradnici Departmana za geografiju učestvovali su na Petom srpskom kongresu geografa – „Inovativni pristup i perspektive primenjene geografije“. Kongres je održan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu od 9. do 11. septembra. Sa našeg departmana član naučnog odbora bio je prof. dr Aleksandar Radivojević, a prof. dr Ranko Dragović predsedavao je sesijom – Geografsko obrazovanje, metodika i didaktika geografije.

kongres-geografija-2
kongres-geografija-3

Naslovi radova koje su članovi departmana predstavili na kongresu:
1. Ljiljana Stričević, Milena Gocić, Nataša Martić Bursać
STATISTICAL ANALYSIS OF MEAN ANNUAL DISCHARGES OF THE JOVANOVACKA RIVER

2. Ranko Dragović i saradnici
COLLABORATIVE ROLE OF SCHOOL MENTOR AND METHODICS MENTOR DURING THE SCHOOL PRACTICE OF GEOGRAPHY STUDENTS AND TEACHER TRAINEES

3. Milan Milovanović, Miloš Manić, Milan Đorđević
GEOBIA AS REMOTE SENSING TOOL FOR ANALYZING VHR IMAGERY

kongres-geografija-4
kongres-geografija-5