Terenska nastava Budimpešta

2003. godina

U okviru vannastavnih aktivnosti, studenti Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta u Nišu, boravili su u Mađarskoj na trodnevnoj ekskurziji. Obišli su brojne znamenitosti u Budimpešti i Sent Andreji. Panoramsko razgledanje grada autobusom obuhvatilo je: Trg heroja, Andraši bulevara, Lančanog mosta, Ribarske kule, Matijine crkve… Pešacko razgledanje Budimpešte obuhvatilo je obilazak Gradske pijace – najveće zatvorene pijace iz 1896. godine, Srpske pravoslavne crkve posvećene Sv. Djordju, Tekelijanuma – zadužbine Save Tekelijana nekada sedište Matice srpske, Vaci ulice gde se nalazi čuvena poslastičarnica Žerbo i spomenik pesniku Veres Martiju iz 19. veka, Bazilike Sv. Stefana – najveće crkve u Budimpešti, Zološkog vrta, Tropikarijuma gde je prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela. Pored Budimpešte, studenti su obišli i Sent Andreju, mesto koje je nekada bilo naseljeno pretežno Srbima i u njemu Trg Vuka Karadžića, Požarevačku crkvu, kuću Jakova Ignjatovića, Grčku crkvu, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradsku crkvu, krst Kneza Lazara, muzej marcipana i dr.