Terenska nastava Šumadija – Geologija 2002 

2002. godine

Studneti oba smera Odseka za geografiju PMF-a u Nišu, su tokom novembra meseca 2002. godine boravili u Šumadiji u okviru terenske nastave iz predmeta Geologija. Organizator putovanja je predmetni nastavnik dr Velimir Jovanović, i asistenti Ivana Carević, Mrđan Đokić i Nataša Martić Bursać.