„Obilazak Meteorološke opservatorije u Nišu“

2003. godina

 

Studenti druge godine Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, u okviru predmeta Klimatologija i Hidrologija, obišli su sa svojim nastavnicima Meteorološku opservatoriju u Nišu. Cilj ove posete je bio da se lakše savladaju teorijska znanja iz ovih predmeta, gde su se studenti praktično upoznali sa organizacijom i radom meteorološke stanice, sa meteorološkom i hidrološkom službom, instrumentima koji se koriste za merenje raznih meteoroloških i hidroloških parametara, literaturom i dr. Stručne konsultacije su pružili i zaposleni u samoj Opservatoriji, meteorolog i šef stanice – Zoran Vasiljević, i hidrolog – Sava Softić. Organizatori ove posete su nastavnici Nataša Martić Bursać i Mrđan Đokić.