Studenti I godine MAS Geografije, 29.5., posetili su Staru planinu i uverili se u njenu lepotu i potencijale. Prva stanica bila je Manastir “Sveti Đorđe” u Temskoj. Nakon toga obišli su Bukovački do, vodopad koji zagolica maštu pred ulazak u „srpski Kolorado“, 8 km dug, kanjon reke Temštice. Usputna stanica bio je Topli Do. Ovo selo sa kućama od blata, drveta i kamena, u podnožiju Midžora, broji svega pedesetak stanovnika. U radijusu od 10km Topli Do okružuje preko 30 vodopada, na najčistijim potocima u Srbiji, koji nemaju ni jedan izvor zagađenja. Malobrojno stanovništvo koje je još ostalo na planini, uspelo je da sačuva ove bisere prirode i ostavi novim generacijama ovo jedinstveno geonasleđe. Tokom posete “Muzeja odbrane reka” u Temskoj studenti su sa meštanima diskutovali o borbi za reke i zdravu životnu sredinu. Donji Piljski vodopad, Grujin vodopad i vodopada Bigar, kod sela Kalna, takođe su bili na trasi naših studenata. Prilikom boravka na vodopadima, pored prijatne klime, povećane vlažnosti, kao i neverovatnog vizuelnog efekta, može se osetiti i energija negativno naelektrisanih jona u vazduhu. Studenti su imali priliku da izmere kocentraciju ovih jona, kao i da urade neke geohemijske i geofizičke analize vode u neposrednoj blizini vodopada kao što su: elektroprovodljivost, rastvorene soli i čvrste materije, rN vrednost i temperatura vode.