Terenska nastava studenata Crna Gora

 maj 2005. godine

Tokom maja meseca 2005. godine, sprovedena je terenska nastava studenata Departmana za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, na prostoru Crne Gore. Studenti su obišli kanjon Morače i manastir Moraču kod Kolašina, Budvu, Bokokotorski zaliv (Kotor, Dobrotu, Perast, Risan, Kamenare, Herceg Novi, manastir Savinu), poluostrvo Lušticu (Plavi horizonti, Radovići, Rose), ostrva (Gospu od Škrpjela, Sv. Đorđe, Mamula), Sveti Stefan, Skadarsko jezero i Rijeku Crnojevića. Organizatori putovanja su nastavnici sa Departmana za geografiju: Nataša Martić Bursać, Ljiljana Stričević, Vidoje Stefanović i Mrđan Đokić.