Terenska nastava za studente druge godine

13.5 – 15.5.2004. godine

U periodu od 13. do 15. maja 2004. godine, prema predviđenom nastavnom planu organizovana je terenska nastava za studente druge godine Odseka za geografiju, na području Istočne Srbije. Studenti su imali priliku da se na terenu upoznaju sa brojnim fizičko-geografskim procesima, kao što su abrazija, kraška, fluvijalna i eolska erozija, objašnjeni su pozitivni i negativni antropogeni uticaji koji se ogledaju preko izgradnje veštačkih brana, rudarstva, šumarstva i sl, a posećeno je i nekoliko kulturno-istorijskih lokaliteta. Studenti su upoznati i sa fenomenima zagaćenog krasa, epigenetskih rečnih dolina, uklještenih meandara. Objašnjen je tektonski razvoj Istočne Srbije od pojave prvog kopna čiji su tragovi otkriveni u dubinama Rtnja, preko izdizanja Karpatsko-balkanskih planina, jezerske faze i vulkanizma, do savremenih geomorfoloških procesa kojima dominira kraška i fluvijalna erozija. Studente je predvodio prof. Predrag Manojlović sa svojim asistentima.