Obilazak JP Zavoda za urbanizam u Nišu

2002. godina

Studenti Odseka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta, u okviru vannastavnih aktivnosti, obišli su sa svojim nastavnicima Zavod za urbanizam u Nišu. Cilj ove posete je bio da se studenti upoznaju sa njegovim radom i organizacijom. Da saznaju kako Zavod prati i usmerava urbani razvoj grada Niša od svog formiranja 1959. godine do danas. Interes novih generacija je da nasleđene urbane strukture prilagode svojim potrebama, što uslovljava neprestano menjanje gradova, o čemu se upravo stara Zavod za urbanizam. Zaposleni u Zavodu su studentima održali stručno predavanje i konsultacije. Organizatori ove posete su nastavnici Ninoslav Golubović, Nataša Martić Bursać i Ljiljana Latković.