SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Septembarski 2018/2019Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

26.08.2019.

u 10:00h

27.08.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

09.09.2019.

u 10:00h

0
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

04.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

0
BIO104 Osnovi informatike

26.08.2019.

u 09:00h

31.08.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO105 Organska hemija

30.08.2019.

u 10:00h

03.09.2019.

u 10:00h

Olga Jovanović
1
BIO106 Biologija ćelije

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
BIO107 Mikrobiologija

29.08.2019.

u 10:00h

02.09.2019.

u 10:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

09.09.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
1
BIO201 Zoologija beskičmenjaka

02.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 13:00h

Vladimir Žikić
1
BIO202 Biohemija

29.08.2019.

u 11:00h

09.09.2019.

u 11:00h

Nataša Joković
1
BIO203 Algologija i mikologija

30.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
1
BIO204 Razviće životinja

04.09.2019.

u 10:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
3
BIO205 Sistematika viših biljaka

06.09.2019.

u 12:00h

09.09.2022.

u 12:00h

0
BIO206 Zoologija hordata

09.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 10:00h

Saša Stanković
2
BIO301 Opšta ekologija

02.09.2019.

u 12:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
2
BIO302 Fiziologija biljaka

28.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

Dragana Stojičić
2
BIO303 Genetika

26.08.2019.

u 10:00h

30.08.2019.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
BIO304 Fiziologija životinja

29.08.2019.

u 11:00h

03.09.2019.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
1
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

05.09.2019.

u 10:00h

06.09.2019.

u 10:00h

0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

03.09.2019.

u 10:00h

09.09.2019.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

02.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Dragana Stojadinović
1
BIO308 Molekularna biologija

27.08.2019.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
1
BIOI11 Istorija i filozofija biologije

10.09.2019.

u 11:00h

0
BIOI21 Engleski jezik 1

30.08.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

28.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

0
BIOI32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

28.08.2019.

u 10:00h

04.09.2019.

u 10:00h

0
BIOI33 Primena računara u biologiji

31.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

27.08.2019.

u 11:00h

27.08.2019.

u 12:00h

0
BIOI41 Mikrobiologija hrane

09.09.2019.

u 11:00h

0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

27.08.2019.

u 10:00h

28.08.2019.

u 12:00h

0
BIOI43 Matematika u biologiji

09.09.2019.

u 09:00h

0
BIOI51 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
BIOI53 Biogeografija

09.09.2019.

u 12:00h

10.09.2019.

u 12:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

03.09.2019.

u 10:00h

0
BIOI62 Parazitologija

02.09.2019.

u 10:30h

06.09.2019.

u 12:00h

0
BIOI71 Metodika nastave biologije

03.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

26.08.2019.

u 12:00h

27.08.2019.

u 12:00h

0