DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO105 Organska hemija

23.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Snežana Jovanović
1
BIO106 Biologija ćelije

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

0
BIO107 Mikrobiologija

23.12.2019.

u 12:00h

25.12.2019.

u 12:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

21.12.2019.

u 09:00h

0
BIO203 Algologija i mikologija

24.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 12:00h

0
BIO204 Razviće životinja

24.12.2019.

u 15:00h

27.12.2019.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
4
BIO301 Opšta ekologija

23.12.2019.

u 12:00h

24.12.2019.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
2
BIO302 Fiziologija biljaka

23.12.2019.

u 10:00h

25.12.2019.

u 12:00h

0
BIO303 Genetika

23.12.2019.

u 10:00h

27.12.2019.

u 10:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

23.12.2019.

u 10:00h

26.12.2019.

u 12:00h

0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

0
BIO307 Organska evolucija

23.12.2019.

u 12:00h

24.12.2019.

u 12:00h

0
BIO308 Molekularna biologija

24.12.2019.

u 10:00h

0
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

27.12.2019.

u 13:00h

0
BIOI21 Engleski jezik 1

24.12.2019.

u 14:00h

Sonja Miletić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

23.12.2019.

u 10:00h

25.12.2019.

u 10:00h

0
BIOI32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

23.12.2019.

u 10:00h

25.12.2019.

u 10:00h

0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

24.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 12:00h

0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

27.12.2019.

u 12:00h

Ljupko Rundić
1
BIOI43 Matematika u biologiji

21.12.2019.

u 09:00h

0
BIOI51 Psihologija

26.12.2019.

u 15:00h

28.12.2019.

u 14:00h

0
BIOI61 Pedagogija

24.12.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
BIOI62 Parazitologija

25.12.2019.

u 10:00h

26.12.2019.

u 12:00h

Vladimir Žikić
1
BIOI71 Metodika nastave biologije

24.12.2019.

u 09:00h

0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

25.12.2019.

u 09:00h

0
BIOS01 Тerenska istraživanja u biologiji 1

23.12.2019.

u 13:00h

0