JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

30.06.2020.

u 12:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

23.06.2020.

u 11:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIO104 Osnovi informatike

18.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO105 Organska hemija

19.06.2020.

u 08:00h

22.06.2020.

u 10:00h

Snežana Jovanović
0
BIO106 Biologija ćelije

17.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 12:00h

Perica Vasiljević
0
BIO107 Mikrobiologija

17.06.2020.

u 16:00h

18.06.2020.

u 16:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

25.06.2020.

u 11:00h

Marija Кrstić
0
BIO202 Biohemija

18.06.2020.

u 14:00h

19.06.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO203 Algologija i mikologija

22.06.2020.

u 16:00h

23.06.2020.

u 16:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO204 Razviće životinja

24.06.2020.

u 10:00h

26.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
2
BIO301 Opšta ekologija

17.06.2020.

u 10:00h

22.06.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
BIO302 Fiziologija biljaka

17.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Genetika

19.06.2020.

u 08:00h

19.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO304 Fiziologija životinja

19.06.2020.

u 14:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

18.06.2020.

u 10:00h

30.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

19.06.2020.

u 11:00h

24.06.2020.

u 10:00h

Ana Savić
0
BIO307 Organska evolucija

17.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIO308 Molekularna biologija

23.06.2020.

u 08:00h

Тatjana Mitrović
0
BIOI11 Istorija i filozofija biologije

19.06.2020.

u 13:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
0
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

30.06.2020.

u 13:00h

Dragan Gajić
0
BIOI21 Engleski jezik 1

18.06.2020.

u 10:00h

Sonja Miletić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

19.06.2020.

u 10:00h

24.06.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI33 Primena računara u biologiji

18.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI41 Mikrobiologija hrane

19.06.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

17.06.2020.

u 12:00h

Ljupko Rundić
0
BIOI43 Matematika u biologiji

25.06.2020.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
BIOI51 Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
BIOI53 Biogeografija

22.06.2020.

u 11:00h

22.06.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI54 Imunobiologija

18.06.2020.

u 14:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI61 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
BIOI62 Parazitologija

18.06.2020.

u 12:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Žikić
0
BIOI71 Metodika nastave biologije

22.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

23.06.2020.

u 13:00h

30.06.2020.

u 14:00h

Đurađ Milošević
0