APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO101 Opšta i neorganska hemija

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
BIO102 Fizika

07.04.2020.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

08.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIO104 Osnovi informatike

06.04.2020.

u 14:00h

08.04.2020.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
BIO107 Mikrobiologija

06.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO201 Zoologija beskičmenjaka

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIO202 Biohemija

08.04.2020.

u 10:30h

10.04.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO203 Algologija i mikologija

07.04.2020.

u 12:00h

09.04.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO206 Zoologija hordata

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Saša Stanković
0
BIO301 Opšta ekologija

08.04.2020.

u 12:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Slaviša Stamenković
0
BIO302 Fiziologija biljaka

06.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Genetika

06.04.2020.

u 10:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO304 Fiziologija životinja

07.04.2020.

u 11:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO308 Molekularna biologija

07.04.2020.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIOI11 Istorija i filozofija biologije

07.04.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

06.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

06.04.2020.

u 10:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI33 Primena računara u biologiji

09.04.2020.

u 14:00h

11.04.2020.

u 14:00h

Milan Bašić
0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

07.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI41 Mikrobiologija hrane

10.04.2020.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIOI51 Psihologija

08.04.2020.

u 14:00h

10.04.2020.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
BIOI52 Anatomija čoveka

09.04.2020.

u 11:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI53 Biogeografija

06.04.2020.

u 12:00h

08.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI54 Imunobiologija

07.04.2020.

u 12:30h

Jelena Vitorović
0
BIOI61 Pedagogija

07.04.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
0
BIOI62 Parazitologija

07.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
BIOI71 Metodika nastave biologije

07.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
0