JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

31.01.2023.

u 09:00h

01.02.2023.

u 09:00h

Marina Jušković
0
BIO105 Organska hemija

30.01.2023.

u 13:00h

31.01.2023.

u 13:00h

Snežana Jevtović
0
BIO106 Biologija ćelije

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Perica Vasiljević
0
BIO107 Mikrobiologija

30.01.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO202 Biohemija

02.02.2023.

u 14:00h

08.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
0
BIO203 Algologija i mikologija

30.01.2023.

u 12:00h

03.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIO204 Razviće životinja

03.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO206 Zoologija hordata

06.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Saša Stanković
0
BIO301 Opšta ekologija

07.02.2023.

u 12:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
0
BIO302 Fiziologija biljaka

01.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 11:00h

Dragana Stojičić
0
BIO303 Genetika

10.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIO304 Fiziologija životinja

07.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

02.02.2023.

u 13:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
BIO307 Organska evolucija

09.02.2023.

u 13:00h

10.02.2023.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIO308 Molekularna biologija

07.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
0
BIOI11 Istorija i filozofija biologije

08.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
Svetlana Тošić
0
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

07.02.2023.

u 10:00h

Dragan Gajić
0
BIOI21 Engleski jezik 1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
BIOI22 Engleski jezik 2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI32 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

31.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

10.02.2023.

u 12:00h

Ljupko Rundić
0
BIOI43 Matematika u biologiji

03.02.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
BIOI53 Biogeografija

02.02.2023.

u 11:00h

03.02.2023.

u 14:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIOI54 Imunobiologija

09.02.2023.

u 13:00h

Jelena Vitorović
0
BIOI71 Metodika nastave biologije

31.01.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

11.02.2023.

u 10:00h

Đurađ Milošević
0