OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

08.10.2025.

u 10:00h

10.10.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Organska hemija

08.10.2024.

u 13:00h

09.10.2024.

u 13:00h

0
BIO106 Biologija ćelije

08.10.2024.

u 09:00h

09.10.2025.

u 09:00h

0
BIO107 Mikrobiologija

07.10.2024.

u 10:00h

10.10.2024.

u 10:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

11.10.2024.

u 09:00h

0
BIO202 Biohemija

08.10.2024.

u 13:00h

10.10.2024.

u 11:00h

0
BIO203 Algologija i mikologija

08.10.2024.

u 10:00h

11.10.2024.

u 09:00h

0
BIO206 Zoologija hordata

08.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

0
BIO301 Opšta ekologija

07.10.2024.

u 12:00h

08.10.2024.

u 10:30h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

09.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Genetika

11.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 10:00h

0
BIO304 Fiziologija životinja

07.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

10.10.2024.

u 10:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

07.10.2024.

u 09:00h

07.10.2024.

u 13:00h

0
BIO308 Molekularna biologija

08.10.2024.

u 10:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

09.10.2024.

u 10:00h

09.10.2024.

u 11:00h

0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

08.10.2024.

u 11:00h

0
BIOI43 Matematika u biologiji

11.10.2024.

u 09:00h

0
BIOI53 Biogeografija

10.10.2024.

u 10:00h

11.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

08.10.2024.

u 13:00h

0
BIOI62 Parazitologija

07.10.2024.

u 12:00h

09.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI71 Metodika nastave biologije

09.10.2024.

u 12:00h

0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

08.10.2024.

u 10:00h

0
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 2

09.10.2024.

u 12:00h

0