JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

05.06.2024.

u 10:00h

07.06.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Organska hemija

03.06.2024.

u 12:00h

06.06.2024.

u 10:00h

0
BIO106 Biologija ćelije

04.06.2024.

u 12:00h

10.06.2024.

u 12:00h

0
BIO107 Mikrobiologija

03.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 10:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

12.06.2024.

u 09:00h

0
BIO201 Zoologija beskičmenjaka

17.06.2024.

u 15:00h

19.06.2024.

u 10:00h

0
BIO202 Biohemija

04.06.2024.

u 13:00h

14.06.2024.

u 11:00h

0
BIO203 Algologija i mikologija

04.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 10:00h

0
BIO206 Zoologija hordata

17.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

0
BIO301 Opšta ekologija

03.06.2024.

u 12:00h

04.06.2024.

u 10:30h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

05.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Genetika

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 10:00h

0
BIO304 Fiziologija životinja

06.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 10:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

17.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 12:00h

0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

03.06.2024.

u 12:00h

05.06.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

07.06.2024.

u 10:00h

11.06.2024.

u 13:00h

0
BIO308 Molekularna biologija

04.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI21 Engleski jezik 1

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI22 Engleski jezik 2

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

05.06.2024.

u 10:00h

05.06.2024.

u 11:00h

0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

04.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

07.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI43 Matematika u biologiji

12.06.2024.

u 09:00h

0
BIOI53 Biogeografija

20.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

07.06.2024.

u 13:00h

0
BIOI62 Parazitologija

17.06.2024.

u 14:00h

19.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI71 Metodika nastave biologije

05.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

12.06.2024.

u 10:00h

0
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 2

18.06.2024.

u 12:00h

0