JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO103 Morfologija i anatomija biljaka

26.06.2024.

u 10:00h

28.06.2024.

u 09:00h

0
BIO105 Organska hemija

05.07.2024.

u 10:00h

08.07.2024.

u 10:00h

0
BIO106 Biologija ćelije

04.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 09:00h

0
BIO107 Mikrobiologija

26.06.2024.

u 10:00h

01.07.2024.

u 10:00h

0
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

03.07.2024.

u 09:00h

0
BIO202 Biohemija

02.07.2024.

u 13:00h

04.07.2024.

u 11:00h

0
BIO203 Algologija i mikologija

27.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIO206 Zoologija hordata

04.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

0
BIO301 Opšta ekologija

26.06.2024.

u 12:00h

27.06.2024.

u 10:30h

0
BIO302 Fiziologija biljaka

10.07.2024.

u 10:00h

15.07.2024.

u 11:00h

0
BIO303 Genetika

05.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 10:00h

0
BIO304 Fiziologija životinja

26.06.2024.

u 10:00h

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIO305 Osnovi ekologije biljaka

09.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 12:00h

0
BIO306 Osnovi ekologije životinja

27.06.2024.

u 12:00h

28.06.2024.

u 10:00h

0
BIO307 Organska evolucija

08.07.2024.

u 13:00h

11.07.2024.

u 13:00h

0
BIO308 Molekularna biologija

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIOI21 Engleski jezik 1

26.06.2024.

u 14:00h

27.06.2024.

u 14:00h

0
BIOI22 Engleski jezik 2

26.06.2024.

u 14:00h

27.06.2024.

u 14:00h

0
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

10.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 11:00h

0
BIOI34 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

02.07.2024.

u 10:00h

0
BIOI42 Istorijska geologija sa paleontologijom

27.06.2024.

u 12:00h

0
BIOI43 Matematika u biologiji

03.07.2024.

u 09:00h

0
BIOI53 Biogeografija

09.07.2024.

u 10:00h

10.07.2024.

u 12:00h

0
BIOI54 Imunobiologija

05.07.2024.

u 09:00h

0
BIOI62 Parazitologija

02.07.2024.

u 12:00h

04.07.2024.

u 12:00h

0
BIOI71 Metodika nastave biologije

26.06.2024.

u 10:00h

0
BIOI72 Osnovi konzervacione biologije

12.07.2024.

u 10:00h

0
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 2

05.07.2024.

u 12:00h

0