JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

08.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

07.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
1
BIO404 Školska praksa

24.01.2024.

u 10:00h

25.01.2024.

u 10:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

14.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

25.01.2024.

u 10:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

24.01.2024.

u 12:00h

26.01.2024.

u 10:00h

0
BIODI22 Humana genetika

08.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

09.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

25.01.2024.

u 10:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

14.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

08.02.2024.

u 10:00h

12.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

13.02.2024.

u 11:00h

14.02.2024.

u 11:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

19.02.2024.

u 12:00h

20.02.2024.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

12.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

08.02.2024.

u 12:00h

12.02.2024.

u 12:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

08.02.2024.

u 11:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

01.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

08.02.2024.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

05.02.2024.

u 12:00h

06.02.2024.

u 12:00h

0
BIODI36 Biološka antropologija

07.02.2024.

u 11:00h

12.02.2024.

u 09:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

29.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 12:00h

0