Dr Ljubiša B. Đorđević

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Ljubiša B. Đorđević

Dr Ljubiša B. Đorđević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 406

018/533-015 lok.156

Biografija

 BIOGRAFSKI PODACI Ljubiša Đorđević rođen je 06. 08. 1961. u Ravnoj Dubravi, opština Gadžin Han, Republika Srbija. Osnovnu školu završio je u Gornjem Prisjanu, a Gimnaziju u Vlasotincu. Posle odsluženog vojnog roka upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, studijska grupa Biologija, gde je dana 03.09.1987. godine odbranio diplomski rad pod nazivom “Uticaj mangana na aktivnost superoksid-dizmutaze u tkivima šarana i srebrnog karaša”. Posle diplomiranja zapošljava se na određeno vreme u više osnovnih i srednjih škola, a od 01.09.1997. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Prištini kao asistent pripravnik za predmet Zoologija. Tokom 1993/94. godine radio je na Institutu za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta u Nišu  istraživanja za svoj specijalistički rad. Tada su na Institutu bila u toku istraživanja započeta na međunarodnom pro
BiografijaAngažovanjaPublikacije