APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 11:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

10.04.2024.

u 12:00h

11.04.2024.

u 12:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 10:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

08.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 10:00h

0
BIO404 Školska praksa

09.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 12:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

10.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

10.04.2024.

u 12:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

11.04.2024.

u 12:00h

12.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

12.04.2024.

u 11:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

10.04.2024.

u 12:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

10.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

08.04.2024.

u 09:00h

09.04.2024.

u 09:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

11.04.2024.

u 10:00h

12.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

11.04.2024.

u 12:00h

12.04.2024.

u 14:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

10.04.2024.

u 12:00h

11.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

11.04.2024.

u 11:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

08.04.2024.

u 12:00h

10.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

11.04.2024.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

08.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

0
BIODI36 Biološka antropologija

08.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

09.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 12:00h

Bojan Zlatković
1