JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Decembarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

04.07.2024.

u 10:00h

05.07.2024.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

26.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 10:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

01.07.2024.

u 12:00h

02.07.2024.

u 14:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

26.06.2024.

u 10:00h

27.06.2024.

u 10:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

26.06.2024.

u 11:00h

03.07.2024.

u 10:00h

0
BIO404 Školska praksa

25.06.2024.

u 10:00h

26.06.2024.

u 10:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

10.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

01.07.2024.

u 11:00h

02.07.2024.

u 13:00h

0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

26.06.2024.

u 10:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

27.06.2024.

u 12:00h

28.06.2024.

u 10:00h

0
BIODI22 Humana genetika

04.07.2024.

u 09:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

05.07.2024.

u 11:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

26.06.2024.

u 10:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

10.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

04.07.2024.

u 11:00h

08.07.2024.

u 13:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

08.07.2024.

u 10:00h

09.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

09.07.2024.

u 12:00h

10.07.2024.

u 14:00h

0
BIODI29 Entomologija

10.07.2024.

u 10:00h

11.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

10.07.2024.

u 12:00h

11.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

04.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

04.07.2024.

u 12:00h

08.07.2024.

u 13:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

05.07.2024.

u 11:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

02.07.2024.

u 12:00h

04.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

04.07.2024.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

03.07.2024.

u 12:00h

04.07.2024.

u 12:00h

0
BIODI36 Biološka antropologija

04.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 14:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

08.07.2024.

u 10:00h

11.07.2024.

u 12:00h

0