JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
ME.ME12O Ekologija biljaka

09.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Dragana Jenačković Gocić
4
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Milica Stojković-Piperac
4
ME.ME141 Abiotička svojstva vodenih ekosistema

08.02.2023.

u 14:00h

Ana Savić
3
ME.ME22O Ekologija životinja

06.02.2023.

u 11:00h

07.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
ME.ME23O Hidrobiologija

08.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
0
MB.MB252 Entomologija

08.02.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
0
ME.ME32O Fitogeografija

23.02.2023.

u 10:00h

24.02.2023.

u 10:00h

0
ME.ME352 Limnologija

03.02.2023.

u 12:00h

0
ME.ME353 Urbana ekologija

30.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 10:00h

0