JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MB.MB11O Metodologija naučno-istraživačkog rada

13.06.2022.

u 13:00h

0
ME.ME12O Ekologija biljaka

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 12:00h

0
ME.ME13O Zaštita biološke raznovrsnosti

13.06.2022.

u 10:00h

14.06.2022.

u 10:00h

0
ME.ME152 Biologija i ekologija lišaja

13.06.2022.

u 10:00h

0
ME.ME241 Metodologija identifikacije i kartiranja staništa

22.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 11:00h

0
ME.ME251 Ekologija vlažnih i riparijalnih staništa

17.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 11:00h

0
ME.ME252 Fitocenologija

15.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

0