JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024Junski 2024/2025
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1402 Кvantitativna ekologija i genetika

21.06.2024.

u 12:00h

21.06.2024.

u 13:00h

0