1) Cilj svakog univerzitetskog studijskog programa je da proširi znanja iz pojedinih naučnih oblasti stečena u toku prethodnog obrazovanja. Biološka nauka u sprezi sa drugim prirodnim naukama našla je primenu u gotovo svim poljima ljudske aktivnosti. Rešavanje globalnih problema čovečanstva kao što su opstanak života na Zemlji, ograničenost energetskih i hranidbenih resursa, zagađenost životne sredine i održivi razvoj, gotovo je nezamislivo bez primene bioloških znanja.
Studijski program osnovnih studija Biologija ima za cilj:

 • Sticanje znanja o evolutivnim promenama na našoj Planeti;
 • Upoznavanje sa strukturom i funkcijom živog sveta;
 • Proučavanje biodiverziteta biljnog i životinjskog sveta;
 • Spoznaja o uzajamnim međuodnosima između živih bića i njihovog odnosa sa spoljšnjom sredinom;
 • Razvoj svesti o značaju i odgovornosti uloge koju ima čovek;
 • Stvaranje stručnog kadra koji će uz pomoć naučne metodologije doprinositi edukaciji stanovništva i aktivno učestvovati u progresivnim promenama u našoj sredini;
 • Uvećanje fonda naučnih saznanja o diverzitetu biljnog i životinjskog sveta na našem području.

2) vrsta i obim studija
Akademske osnovne studije u trajanju od 3 godine.
Obim studija: 180 ECTS
2a) ishod procesa učenja

 • Stečeno univerzitetsko znanje iz oblasti biologije
 • Stručnost za obavljanje poslova u delatnostima koje pokrivaju sisteme u prirodi i žive organizme u naučnim, stručnim i edukativnim ustanovama
 • Razvijena sposobnost za postavljanje, razumevanje i kreativno rešavanje jednostavnih problema, načela i teorija
 • Sposobnost primene stečenih znanja u praksi
 • Osposobljenost za dalje obrazovanje

2b) poslovi koje student može obavljati završetkom osnovnog studijskog programa

 • Tehnički poslovi u istraživanjima iz oblasti biologije
 • Tehnički i stručni poslovi u biološkim, biohemijskim i biomedicinskim laboratorijama
 • Stručni poslovi u zaštićenim prirodnim dobrima
 • Konzervatorski poslovi u naučnim biološkim zbirkama i muzejima
 • Preparatorski poslovi

2v) potencijalni diplomski studijski programi

 • Diplomski studijski programi na Odseku za biologiju sa ekologijom PMF-a Univerziteta u Nišu: Biologija, Ekologija
 • Diplomski studijski programi na ostalim grupama na PMF-u Univerziteta u Nišu (u skladu sa statutom i drugim aktima Fakulteta)
 • Diplomski studijski programi na drugim fakultetima Univerziteta u Nišu  (u skladu sa statutom i drugim aktima fakulteta)
 • Diplomski studijski programi iz oblasti biologije i ekologije na drugim Univerzitetima

3) akademski naziv: Biolog
4) uslovi za upis na studijski program
Bez polaganja prijemnog ispita: završena gimnazija i položena opšta matura
Sa polaganjem prijemnog ispita: srednje stručne škole prirodno-matematičkog usmerenja
5) Lista obaveznih i izbornih predmeta
p – predavanja
v – vežbe
s – seminari (seminarski rad)
t – praktikumi (terenski rad ili laboratorijska praksa)

1. godina
PREDMET 1. semestar(p+v+s+t) 2. semestar(p+v+s+t) ESPB
Opšta i neorganska hemija 2+3+0+0 6
Organska hemija 2+3+0+0 6
Morfologija i anatomija biljaka 3+2+0+1 7
Matematička informatika 1+2+0+0 4
Izborni predmeti 7
Biologija ćelije 3+2+1+0 7
Mikrobiologija 2+3+0+1 6
Fizika 2+2+0+0 5
Verovatnoća i statistika u biologiji 2+2+0+0 5
Izborni predmeti 7
ukupno 26 28 30
Izborni predmeti
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Istorija i filozofija biologije 2+0+1+0 4
Osnovi astronomije sa astrobiologijom 2+0+1+0 3
Engleski jezik 1
Primena računara u biologiji 1+2+0+0 3
Engleski jezik 2
Izbor iz drugih studijskih programa do 4
2. godina
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Morf. i sist. beskičmenjaka 3+3+0+1 7
Biohemija 2+3+1+0 7
Algologija, mikologija i lihenologija 3+3+0+1 7
Izborni predmeti 9
Razviće životinja 2+2+1+0 6
Sistematika viših biljaka 3+3+0+1 7
Morf. i sist. kičmenjaka 2+3+0+1 7
Izborni predmeti 9
TERENSKI RAD, 1 0+0+0+2(1 1
28 29 30

(1 – Terenski rad se izvodi u okviru petodnevne terenske ekskurzije

Izborni predmeti
PREDMET 3. semestar(p+v+s+t) 4. semestar(p+v+s+t) ESPB
Istorijska geologija sa paleontologijom* 2+1+0+1 4
Principi laboratorijskog rada u biologiji 1+2+0+1 5
Matematika u biologiji 2+2+0+0 4
Izbor iz drugih studijskih programa do 5
Mikrobiologija ekosistema* 1+1+1+1 4
Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji 1+2+1+0 5
Fizika životne sredine 2+2+0+0 4
Izbor iz drugih studijskih programa do 5

* preporučuje se studentima koji žele nastaviti diplomske studije u oblasti Ekologije

3. godina
PREDMET 5. semestar(p+v+s+t) 6. semestar(p+v+s+t) ESPB
Opšta ekologija 2+2+0+1 6
Fiziologija biljaka 2+3+0+0 6
Genetika 3+2+1+0 7
LABORATORIJSKA PRAKSA 0+2+1+0 2
Izborni predmeti 9
Metodika nastave biologije 2+3+1+0 7
Organska evolucija 2+2+1+0 6
Fiziologija životinja 2+3+0+0 6
Izborni predmeti 9
TERENSKI RAD, 2 0+0+1+2 (1 2
UKUPNO 26-28 26-28 30

(1 – Terenski rad se izvodi u okviru petodnevne terenske ekskurzije

Izborni predmeti
PREDMET 5. semestar(p+v+s+t) 6. semestar(p+v+s+t) ESPB
Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima 1+3+0+0 5
Osnovi ekologije biljaka * 2+2+0+1 5
Analitička hemija 2+2+0+0 4
Psihologija** 2+0+1+0 4
Anatomija čoveka** 2+3+0+0 5
Osnovi molekularne biologije 2+1+1+0 5
Izbor iz drugih studijskih programa do 4
Osnovi ekologije životinja* 2+2+0+1 5
Imunobiologija 2+1+1+0 5
Urbana ekologija* 2+1+1+0 5
Pedagogija i didaktika** 2+0+1+0 4
Fizička hemija 2+2+0+0 4
Osnovi konzervacione biologije* 2+1+1+0 5
Izbor iz drugih studijskih programa do 4

* preporučuje se studentima koji žele nastaviti diplomske studije u oblasti Ekologije
** preporučuje se studentima koji žele da se osposobe za nastavu Biologije u školama