Studije ovog profila u prve dve godine izvode se po istom planu i programu kao na nastavnom smeru. U III i IV godini studija uvodi se nekoliko specijalnih predmeta iz oblasti ekologije biljaka i životinja. Nastavni plan i nastavni program daju mogućnost za sticanje visokog stepena znanja iz oblasti biologije uz naglašenu zastupnjenost ekologije biljaka i životinja i zaštite životne sredine koja objedinjuje nastavne programe iz oblasti zaštite čovekove okoline, očuvanja i unapređenja prirode, zaštite i ugroženosti organskih vrsta, sa posebno usmerenom pažnjom ka racionalnom korišćenju bioloških resursa. Kvantum stečenih znanja tokom studija na ovom smeru treba da osposobi diplomirane biologe za rad u naučno-istraživačkim organizacijama, institutima, biološkim laboratorijama, zavodima i drugim institucijama koje se bave zaštitom i unapređenjem životne sredine različitog nivoa i ranga, od industrije, pa preko opštinskih, do organizacija republičkog ili saveznog značaja.

Naziv predmeta

zimski sem.

letnji sem.

ESPB

1. godina
Biologija ćelije

2+2

2+2

9.6

Anatomija i morfologija biljaka

3+3

3+3

14.4

Neorganska i analitička hemija

3+4

8.4

Organska hemija

2+0

2+3

8.4

Fizika

2+2

2+2

9.6

Primena računara u biologiji

2+2

0+2

7.2

Engleski jezik

1+1

1+1

4.8

2. godina
Morfologija i sistematika beskičmenjaka

3+3

3+3

14.4

Sistematika i filogenija nižih biljaka i gljiva

2+2

2+2

9.6

Biohemija

2+3

2+3

12

Mikrobiologija

2+2

2+2

9.6

Razviće životinja

2+2

2+2

9.6

Matematika u biologiji

2+2

2+2

9.6

3. godina
Morfologija i sistematika kičmenjaka

3+3

2+3

13.2

Sistematika i filogenija viših biljaka

2+3

3+3

13.2

Fiziologija biljaka

2+3

2+3

12

Opšta fiziologija životinja

2+3

2+3

12

Genetika

2+2

2+2

9.6

Osnovi principi ekologije i zaštita životne sredine

2+0

3.2

Paleontologija sa istorijskom geologijom

2+1

3.2

4. godina
Ekologija biljaka sa fitogeografijom

3+3

3+3

14.4

Ekologija životinja sa zoogeografijom

3+3

3+3

14.4

Organska evolucija

2+1

2+1

7.2

Zaštita biološke raznovrsnosti

2+0

3.2

Urbana ekologija

2+0

3.2

236

Izborni predmeti
Izborni predmet 1

6

Izborni predmet 2

6

Izborni predmet 3

6

254

Terenska nastava
Priroda Suve planine

8

Flora i fauna Stare planine

8

Ekosistemi Vlasinskog jezera

8

Zaшtićena nacionalna prirodna dobra

8

Diplomski ispit

14

300

Legenda:

Strani jezik:
Engleski jezik (produžni kurs) – za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik
Engleski jezik (početni kurs)
Ruski jezik (produžni kurs)

Vežbe

Sve vežbe su laboratorijskog tipa, osim vežbi iz Matematike u biologiji, Stranog jezika i Genetike.

Ispiti

Položeni praktični, odnosno pismeni deo ispita je uslov za izlazak na usmeni deo ispita.

Studenti smera Diplomirani biolog ekolog mogu da pohađaju nastavu i polažu ispite iz Psihologije i Pedagogije.

Diplomski ispit

Diplomski ispit se polaže iz stručnih predmeta.