I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (F-223) Opšta teorija relativnosti, predavanja učionica 508
11:15 - 13:00 (F-206) Statistička fizika, predavanja kabinet 302
17:15 - 19:00 (F-226) Osnove astrofizike, vežbe učionica 301

UTORAK

08:15 - 10:00 (F-224) Metodika nastave fizike, predavanja laboratorija 502
16:00 - 17:30 (F-226) Osnove astrofizike, predavanja učionica 401

SREDA

08:15 - 10:00 (F-205) Atomska i molekularna fizika, predavanja učionica 301
10:15 - 12:00 (F-225) Simetrije u fizici, predavanja kabinet 306

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 (F-225) Simetrije u fizici, vežbe kabinet 306
14:15 - 16:00 (F-205) Atomska i molekularna fizika, vežbe učionica 508

PETAK

09:15 - 11:00 (F-206) Statistička fizika, vežbe laboratorija 506
10:15 - 12:00 (F-207) Fizika jonizovanih gasova, predavanja učionica 508
12:15 - 14:00 (F-207) Fizika jonizovanih gasova, laboratorijske vežbe laboratorija 310
15:15 - 17:00 (F-223) Opšta teorija relativnosti, vežbe učionica 508