II GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

UTORAK

17:15 - 19:00 (F-237) Uvod u kvantnu optiku, predavanja 1učionica 508

SREDA

08:15 - 10:00 (F-238) Fizika lasera, predavanja laboratorija 012 -NIS
10:15 - 12:00 (F-237) Uvod u kvantnu optiku, vežbe 1učionica 301

ČETVRTAK

12:15 - 14:00 (F-238) Fizika lasera, laboratorijske vežbe laboratorija 012 -NIS
16:15 - 18:00 (F-232) Metodika rešavanja računskih zadataka, predavanja 1laboratorija 504

PETAK

10:15 - 12:00 (F-214) Istorija i filozofija fizike, predavanja 1laboratorija 506
12:15 - 13:00 (F-235) Školska praksa, predavanja laboratorija 504