JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena fizika

Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-216 Optoelektronika

06.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0