JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena fizika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Pr-01 Тeorijska mehanika

13.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-03 Elektrodinamika

08.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-06 Atomska i molekularna fizika

21.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-08 Statistička fizika

15.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-10 Osnovi fizike plazme

09.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-18 Numeričke metode u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
Pr-25 Fizika senzora i pretvarača

08.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-26 Osnovi energetike

21.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-27 Sistemi za akviziciju podataka

22.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-28 Automatsko upravljanje

22.06.2022.

u 09:00h

0
Pr-29 Simetrije u fizici

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-205 Metodika nastave fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-212 Osnovi astrofizike

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-213 Savremene metode eksperimentalne fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
F-216 Optoelektronika

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-217 Fizička i tehnička merenja

17.06.2022.

u 09:00h

0
F-219 Fizika površina i tankih slojeva

09.06.2022.

u 09:00h

0
F-220 Osnovi fizike jonizovanih gasova

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-221 Elektronika

20.06.2022.

u 09:00h

0
F-222 Osnovi fizike elementarnih čestica

17.06.2022.

u 09:00h

0
F-223 Fizika materijala

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-235 Fizika lasera

10.06.2022.

u 09:00h

0
Fd-13 Nastavna sredstva fizike

21.06.2022.

u 09:00h

0
Fd-15 Fizika u školi

10.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
Fd-16 Školska praksa

14.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0