JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena fizika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-12 Pedagogija

07.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-01 Тeorijska mehanika

03.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-03 Elektrodinamika

10.02.2023.

u 12:00h

0
Pr-06 Atomska i molekularna fizika

08.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-08 Statistička fizika

09.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-10 Osnovi fizike plazme

31.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
Pr-18 Numeričke metode u fizici

08.02.2023.

u 14:00h

0
Pr-25 Fizika senzora i pretvarača

30.01.2023.

u 14:00h

0
Pr-26 Osnovi energetike

07.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-27 Sistemi za akviziciju podataka

03.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-28 Automatsko upravljanje

09.02.2023.

u 09:00h

0
Pr-29 Simetrije u fizici

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-205 Metodika nastave fizike

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

10.02.2023.

u 09:00h

0
F-212 Osnovi astrofizike

10.02.2023.

u 09:00h

0
F-213 Savremene metode eksperimentalne fizike

24.02.2023.

u 09:00h

0
F-216 Optoelektronika

09.02.2023.

u 14:00h

0
F-217 Fizička i tehnička merenja

07.02.2023.

u 09:00h

0
F-219 Fizika površina i tankih slojeva

08.02.2023.

u 09:00h

0
F-220 Osnovi fizike jonizovanih gasova

01.02.2023.

u 14:00h

0
F-221 Elektronika

09.02.2023.

u 14:00h

0
F-223 Fizika materijala

30.01.2023.

u 14:00h

0
F-235 Fizika lasera

07.02.2023.

u 09:00h

0
Fd-14 Metodika izrade računskih zadataka u fizici

08.02.2023.

u 09:00h

0
Fd-15 Fizika u školi

08.02.2023.

u 09:00h

0
Fd-16 Školska praksa

06.02.2023.

u 09:00h

0