Dr Dejan R. Dimitrijević

Docent

Departman za fiziku

Dr Dejan R. Dimitrijević

Dr Dejan R. Dimitrijević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 306

018/533 015, lok.144

Biografija

DATUM I MESTO ROĐENJA: 01.10.1968. u Nišu.   ADRESA NA POSLU: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Višegradska 33, PF 224, 18001 Niš, Srbija, Telefon: +381 18 533 015 lokal 44   PORODIČNI STATUS: Oženjen, dvoje dece.   OBRAZOVANJE:   1987: Gimnazija  "Svetozar Marković", Niš, Laboratorijski tehničar za fiziku. 1996: Diplomirao na Odseku za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,16. Naslov Diplomskog rada: “Nelinearni procesi pri prostiranju elektromagnetnog zračenja kroz plazmu”. - Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologije R. Srbije od 1997. do 1999. god. 2003: Magistrirao na grupi za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Prosečna ocena na magistarskim studijama: 10,00. Naslov magistarskog rada: “Prilog nelinearnoj teoriji dvoplazmonskog raspada u laserski proizvedenoj plazmi”. 2010: Doktorirao na O
BiografijaAngažovanjaPublikacije