JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

08.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

30.01.2023.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA37 Poglavlja teorijske fizike

22.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

06.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA16 Fizika jonizovanih gasova i lasera

08.02.2023.

u 14:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

08.02.2023.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

08.02.2023.

u 09:00h

0