Lista mentora u školskoj 2019/2020. godini

Katedra za teorijsku fiziku i primene


1. Dr Ivan Mančev, redovni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
2. Dr Goran Đorđević, redovni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
3. Dr Ljubiša Nešić, redovni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
4. Dr Ljiljana Stevanović, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
5. Dr Ana Mančić, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
6. Dr Dragoljub Dimitrijević, docent, Departman za fiziku, PMF Niš
7. Dr Jasmina Jeknić-Dugić, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
8. Dr Nenad Milojević, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
9. Dr Vladan Pavlović, docent, Departman za fiziku, PMF Niš
10. Dr Milan Milošević, docent, Departman za fiziku, PMF Niš

Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku


1. Dr Miodrag Radović, redovni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
2. Dr Vidosav Marković, redovni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
3. Dr Dejan Aleksić, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
4. Dr Ljiljana Kostić, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
5. Dr Saša Gocić, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
6. Dr Biljana Samardžić, vanredni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
7. Dr Suzana Stamenković, redovni profesor, Departman za fiziku, PMF Niš
8. Dr Vesna Manić, docent, Departman za fiziku, PMF Niš
9. Dr Lana Pantić Ranđelović, docent, Departman za fiziku, PMF Niš

Angažovani sa drugih institucija


1. dr Marija Ivanović, naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke u Vinči
2. dr Nenad Vukmirović, naučni savetnik Instituta za fiziku u Beogradu