I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Zimski semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:30 - 12:15 (G102) Matematička geografija, predavanja učionica 120
15:30 - 17:00 (G102) Matematička geografija, vežbe 1učionica 28
17:00 - 18:30 (G102) Matematička geografija, vežbe 2učionica 28

UTORAK

08:15 - 10:00 (G101) Uvod u geografiju, predavanja učionica 28
10:15 - 11:00 (G101) Uvod u geografiju, vežbe 1učionica 28
11:15 - 12:00 (G101) Uvod u geografiju, vežbe 2učionica 28
14:15 - 17:00 (G132) Poslovna matematika, predavanja učionica 210
17:00 - 18:30 (G104) Nacionalna ekonomija, predavanja sala 100
18:30 - 20:00 (G104) Nacionalna ekonomija, vežbe sala 100

SREDA

10:15 - 12:00 (G132) Poslovna matematika, vežbe učionica 120

ČETVRTAK

11:00 - 12:30 (G131) Geometrija, vežbe učionica 120

PETAK

08:15 - 11:00 (G131) Geometrija, predavanja učionica 24
11:00 - 15:30 (G103) Geologija sa petrografijom, predavanja učionica 28
15:30 - 20:00 (G103) Geologija sa petrografijom, vežbe 1učionica 28