I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Letnji semestar, školska 2018/2019 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:00 - 12:15 (G105) Кartografija, predavanja učionica 120
16:15 - 18:00 (G133) Fizika, predavanja učionica 121

UTORAK

11:15 - 13:00 (G107) Informatika, vežbe 1računarska učionica 118
13:00 - 14:30 (G107) Informatika, vežbe 2računarska učionica 118
14:30 - 16:00 (G105) Кartografija, vežbe 1učionica 120
16:00 - 17:30 (G105) Кartografija, vežbe 2učionica 120
17:30 - 19:00 (G134) Francuski jezik, predavanja učionica 120

SREDA

08:15 - 10:00 (G108) Engleski jezik, predavanja učionica 121
12:00 - 13:30 (G133) Fizika, vežbe 1laboratorija 012 -NIS
13:30 - 15:00 (G133) Fizika, vežbe 2laboratorija 012 -NIS
15:00 - 16:30 (G134) Francuski jezik, predavanja učionica 120
16:30 - 19:30 (G134) Francuski jezik, vežbe učionica 120

PETAK

08:00 - 11:15 (G106) Geološki resursi, predavanja učionica 28
11:30 - 14:45 (G106) Geološki resursi, vežbe 1učionica 28
13:00 - 13:45 (G105) Кartografija, vežbe 1učionica 120
13:45 - 14:30 (G105) Кartografija, vežbe 2učionica 120
15:15 - 18:00 (G107) Informatika, predavanja učionica 22