II GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (G115) Geografija naselja, vežbe 1učionica 120
10:00 - 12:30 (G114) Geomorfologija, predavanja učionica 28
12:45 - 15:15 (G114) Geomorfologija, vežbe 1učionica 28
15:30 - 18:00 (G114) Geomorfologija, vežbe 2učionica 28

UTORAK

10:00 - 12:30 (G113) Hidrologija, predavanja učionica 28
12:30 - 15:00 (G113) Hidrologija, vežbe 1učionica 28
15:00 - 17:30 (G113) Hidrologija, vežbe 2laboratorija 114

SREDA

14:30 - 17:00 (G138) Geohemija, predavanja učionica 508

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (G115) Geografija naselja, predavanja učionica 28