Stručni naziv: MASTER TURIZMOLOG
Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija

Šifra Naziv predmeta Sem. Tip predmeta Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. O-11 Uvod u ekonomiju I Sa O 3 2 6
2. G-250 Osnove turizma I Ns O 3 1 6
3. G251 Geografija turističkih naselja I Sa O 2 2 6
4. O-15 Engleski jezik 2 I Ao O 2 2 6
5. G-252
O-10
Izborni predmet bloka A I Tm, Ao I 2 2 6
6. O-12 Ekonomika i organizacija preduzeća II Ns O 2 2 6
7. G-253 Turističko uređenje prostora II Sa O 3 2 6
8. G-254 Banjski turizam II Sa O 2 2 6
9. G-255
G-256
Izborni predmet bloka B II Tm, Sa I 2 2 6
10. O-03
F-07
Izborni predmet bloka V II Ao, Tm I 2 2 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 21(I) +21(II)=42
Druga godina
1. G-257 Menadžment turističke privrede III Tm O 2 2 5
2. G-258 Ekonomika turizma III Sa O 3 2 5
3. G-259 Turizam i zaštita životne sredine III Tm O 2 1 4
4. G-260 Nacionalna turistička geografija III Ns O 2 1 4
5. G-261
G-262
Izborni predmet bloka G III Sa I 2 1 6
6. G-263
G-264
Izborni predmet bloka D III Sa I 2 1 6
7. G-265 Turističke regije sveta IV Ns O 3 1 4
8. G-266 Turizam i održivi razvoj IV Tm O 3 2 4
9. G-267 GIS IV Tm O 3 2 3
10. G-269
G-270
Izborni predmet bloka Đ IV Tm, Sa I 2 2 6
11. G-268 Studijski istraživački rad IV O 3 1
12. G-280 Završni rad IV O 12
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 21(III) +21(IV)=42
Ukupno =47 Ukupno =34 Ukupno = 3 Ukupno =84
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 84
Ukupno ESPB 120
Izborna nastava na studijskom programu:
Šifra Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka A
1 G-252 Agencijsko poslovanje Tm I 2 2 6
2 O-10 Francuski jezik 2 Ao I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka B
1 G-255 Nacionalni parkovi Tm I 2 2 6
2 G-256 Hotelijerstvo Sa I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka V
1 O-03 Kulturno istorijske osnove Srbije Ao I 2 2 6
2 F-07 Fizika okoline Tm I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka G
1 G-261 Klimatologija u turizmu Sa I 2 1 6
2 G-262 Hidrologija u turizmu Sa I 2 1 6
Predmeti izbornog bloka D
1 G-263 Tematsko kartiranje Sa I 2 1 6
2 G-264 Menadžment i marketing turističke destinacije Sa I 2 1 6
Predmeti izbornog bloka Đ
1 G-269 Metodologija NIR-a Tm I 2 2 6
2 G-270 Ljudski resursi u turizmu Sa I 2 2 6