I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Zimski semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 09:30 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
09:45 - 11:15 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
11:30 - 13:00 (HH.H100C) Opšta hemija , laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6
17:15 - 19:00 (HH.H100C) Opšta hemija , vežbe učionica PZ-202

UTORAK

07:45 - 10:15 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja učionica PZ-202
10:30 - 11:15 (HH.HFIZC) Fizika, predavanja sala 100
13:15 - 14:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe 1laboratorija 012 -NIS
14:15 - 15:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe 2laboratorija 012 -NIS
15:15 - 16:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe 3laboratorija 012 -NIS

SREDA

08:15 - 10:00 (HH.HFIZC) Fizika, predavanja sala 100
14:15 - 15:00 (HH.H101C) Izračunavanja u hemiji , predavanja učionica PZ-202
15:15 - 16:00 (HH.H101C) Izračunavanja u hemiji , vežbe učionica PZ-202
16:15 - 18:00 (HH.H100C) Opšta hemija , vežbe učionica PZ-202

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja učionica 120
14:30 - 16:00 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , predavanja laboratorija 20
14:30 - 16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja učionica 120
16:15 - 17:00 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , vežbe laboratorija 20
16:15 - 17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe učionica 120

PETAK

08:15 - 11:00 (HH.HMAТC) Matematika, predavanja učionica 24
12:15 - 15:00 (HH.HMAТC) Matematika, vežbe 1učionica 120
15:15 - 18:00 (HH.HMAТC) Matematika, vežbe 2učionica 120