I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 12:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
08:15 - 12:00 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-107
13:15 - 15:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , predavanja učionica PZ-202
15:15 - 17:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , predavanja učionica PZ-202

UTORAK

08:15 - 12:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
13:15 - 14:00 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , predavanja sala 100
14:15 - 16:00 (HH.H105C) Organska hemija 1 , predavanja učionica PZ-202
16:15 - 17:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , vežbe 2učionica PZ-202
17:15 - 18:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , vežbe 1učionica PZ-202

SREDA

08:15 - 10:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , predavanja učionica PZ-202
12:15 - 16:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6
13:00 - 16:25 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-107
16:35 - 20:00 (HH.H106C) Eksperimentalna organska hemija , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-107

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, predavanja učionica 24
09:45 - 10:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, vežbe učionica 24
10:30 - 12:00 (HH.H107C) Istorija hemije , predavanja računarska učionica PZ-208
12:15 - 13:00 (HH.H107C) Istorija hemije , vežbe računarska učionica PZ-208
14:15 - 18:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe 4laboratorija FF-6

PETAK

08:00 - 09:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , laboratorijske vežbe 1laboratorija FF-6
09:00 - 10:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , laboratorijske vežbe 2laboratorija FF-6
10:00 - 11:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , laboratorijske vežbe 3laboratorija FF-6
12:15 - 14:00 (HH.H105C) Organska hemija 1 , predavanja učionica PZ-202
14:15 - 15:00 (HH.H105C) Organska hemija 1 , vežbe učionica PZ-202
15:15 - 17:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , predavanja učionica PZ-202