PLANOVI MAGISTARSKIH STUDIJA

Magistarske studije na Studijskoj grupi hemija, za sticanje akademskog naziva magistra hemijskih nauka, ostvaruju se na osnovu nastavnog plana i programa. Magistarske studije ostvaruju se po smerovima:

1. ORGANSKO-BIOHEMIJSKI SMER
2. SMER ZA ANALITIČKU HEMIJU
3. SMER ZA NEORGANSKU HEMIJU
4. SMER ZA INDUSTRIJSKU HEMIJU
5. SMER NASTAVE HEMIJE

Nastava na poslediplomskim studijama na Studijskoj grupi za hemiju, organizovana je tako da su na prvoj godini studija zastupljena tri obavezna predmeta koje svi studenti odgovarajućeg smera moraju da polažu. Na neorganskom, organsko-biohemijskom i nastavnom smeru, polaže se jedan od izbornih predmeta i predmet Izabrana poglavlja iz oblasti magistarskog rada. Na analitičkom smeru na drugoj godini studija polažu se dva izborna predmeta i predmet Izabrana poglavlja iz oblasti magistarskog rada. Na smeru za industrijsku hemiju na drugoj godini studija polaže se obavezni predmet Fizička hemija površina, jedan izborni predmet i predmet Izabrana poglavlja iz oblasti magistarskog rada. Magistarske studije ostvaruju se po mentorskom principu po smerovima i nastavnim planovima kako sledi:


1. ORGANSKO-BIOHEMIJSKI SMER
Obavezni predmeti:
1.Odabrana poglavlja iz organske hemije i biohemije
a) Fitohemija b) Sinteze biološki aktivnih jedinjenja c) Biomakromolekuli d) Sintetički polimeri
2.Metode izolovanja organskih molekula
a) Metode izolovanja u organskoj hemiji b) Metode izolovanja u biohemiji
3.Savremene strukturne metode
Izborni predmeti:
1. Hemija proteina
2. Imunoterapija
3. Hemijska mikrobiologija
4. Terpeni
5. Heterociklična jedinjenja u organskoj sintezi
6. Novi reagensi i reakcije u organskoj hemiji
7. Hemija flavonoida
8. Struktura i reaktivnost organskih molekula
9. Struktura i biološka aktivnost organskih molekula


2.SMER ZA ANALITIČKU HEMIJU
Obavezni predmeti:
1. Ravnoteže u analitičkoj hemiji
2. Elektrohemijske metode analize
3. Optičke i srodne metode hemijske analize
Izborni predmeti:
1. Metode razdvajanja
2. Primena organskih reagensa u hemijskoj analizi
3. Kinetičke metode analize
4. Hemijska analiza prehrambenih proizvoda
5. Hemijska analiza vode, vazduha i zemljišta
6. Izabrana poglavlja hemijske analize


3.SMER ZA NEORGANSKU HEMIJU
Obavezni predmeti:
1. Izabrana poglavlja neorganske hemije:
a) Eksperimentalna hemija b) Strukturna neorganska hemija v) Elektroni i hemijske veze neorganskih jedinjenja
2. Tehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja
3. Orbitale u atomu i molekulu
Izborni predmeti:
1. Teorijska neorganska hemija
2. Neorganska geohemija
3. Izabrana poglavlja koordinacione hemije
4. Fizička neorganska hemija
5. Hemija prelaznih metala
6. Hemija nemetala


4.SMER ZA INDUSTRIJSKU HEMIJU
Obavezni predmeti:
1. Odabrana poglavlja neorganske hemije
2. Odabrana poglavlja organske hemije
3. Hemija čvrstog tela
4. Fizička hemija površina
Izborni predmeti:
1. Hemija životne sredine
2. Hemija boja
3. Hemija polimera i makromolekula
4. Hemija materijala


5.SMER NASTAVE HEMIJE
Obavezni predmeti:
1. Metodika nastave hemije sa metodologijom
2. Savremeni problemi u hemiji
3. Didaktičke osnove nastave hemije
Izborni predmeti:
1. Odabrana poglavlja iz pedagogije
2. Pedagoška psihologija
3. Školski eksperimenti u hemiji
4. Teorija prirodnih kodova
5. Istorija hemije