II GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

UTORAK

13:00 - 13:45 (O-02-1) Didaktičke inovacije, predavanja amfiteatar 10
13:45 - 14:30 (O-02-1) Didaktičke inovacije, vežbe amfiteatar 10

SREDA

14:15 - 16:00 (M459) Mere nekompaktnosti i primene, vežbe 1kabinet 13

ČETVRTAK

08:30 - 11:00 (M458) Uopšteni inverzi, predavanja učionica 201
15:15 - 17:00 (M459) Mere nekompaktnosti i primene, predavanja 1kabinet 13

PETAK

08:15 - 11:00 (M460) Matematička logika, predavanja 1učionica 120
11:15 - 13:00 (M460) Matematička logika, vežbe 1učionica 120
13:15 - 15:00 (M458) Uopšteni inverzi, vežbe učionica 120

SUBOTA

10:00 - 12:00 (O-01-1) Psihologija dece i adolescenata, predavanja sala 100
12:00 - 14:00 (O-01-1) Psihologija dece i adolescenata, vežbe sala 100