I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Zimski semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 10:30 (M104) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja učionica 121
10:30 - 12:15 (M104) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe 1učionica 121
14:30 - 16:00 (M104) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe 2učionica 120

UTORAK

11:15 - 13:00 (M101) Matematička logika i teorija skupova, predavanja učionica 24
14:00 - 15:30 (M101) Matematička logika i teorija skupova, vežbe 1učionica 121
17:15 - 20:00 (M102) Matematička analiza 1, vežbe 1učionica 210

SREDA

09:15 - 12:00 (M102) Matematička analiza 1, predavanja učionica 121
14:15 - 17:00 (M107) Linearna algebra, vežbe 1učionica 210

ČETVRTAK

17:15 - 20:00 (M107) Linearna algebra, vežbe 2učionica 201

PETAK

11:15 - 14:00 (M107) Linearna algebra, predavanja učionica 24
14:15 - 17:00 (M102) Matematička analiza 1, vežbe 2učionica 201