II GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 10:00 (M206) Тeorija mera i integrala, predavanja 1učionica 201
13:15 - 15:00 (M153) Elementarna geometrija, predavanja učionica 24
15:15 - 17:00 (M153) Elementarna geometrija, vežbe 1učionica 24

UTORAK

08:00 - 10:30 (M205) Matematička analiza 4, vežbe 1učionica 210
17:00 - 18:30 (M206) Тeorija mera i integrala, vežbe 1učionica 201

SREDA

08:15 - 11:00 (M207) Uvod u verovatnoću, predavanja 1sala 100
11:00 - 12:30 (M154) Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral, predavanja 1kabinet 13
12:30 - 14:00 (M154) Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral, vežbe 1kabinet 13

ČETVRTAK

08:00 - 10:30 (M205) Matematička analiza 4, predavanja učionica 120
17:30 - 20:00 (M207) Uvod u verovatnoću, vežbe 1učionica 120