I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Opšta matematika

Zimski semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

13:15 - 15:00 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, vežbe 1učionica 201

UTORAK

10:15 - 13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja 1učionica 210
13:00 - 15:30 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, predavanja 1laboratorija 20
13:30 - 16:00 (M2.M1104 ) Osnovi Furijeove analize, predavanja 1učionica 201
16:15 - 18:00 (M2.M1104 ) Osnovi Furijeove analize, vežbe 1učionica 201

SREDA

16:00 - 18:30 (M2.M1106) Matematička statistika, predavanja učionica 120

ČETVRTAK

09:30 - 12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja 1učionica 201
13:30 - 15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe 1učionica 201
15:15 - 18:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja 1učionica PZ-207

PETAK

08:15 - 09:45 (M2.M1106) Matematička statistika, vežbe kabinet 205
10:30 - 12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe 1učionica 120
15:00 - 16:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe 1učionica 210