I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Opšta matematika

Zimski semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:30 - 11:00 (M2.M1106) Matematička statistika, predavanja kabinet 205

UTORAK

10:30 - 13:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja 1učionica 210
16:00 - 18:30 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja 1učionica 201

SREDA

17:30 - 19:00 (M2.M1106) Matematička statistika, vežbe učionica 120

ČETVRTAK

09:30 - 12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, predavanja učionica 201
13:30 - 15:00 (M2.M1102) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe 1učionica 201
17:15 - 19:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, vežbe 1učionica 201

PETAK

10:30 - 12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe učionica 120