NOVEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Тeorijska matematika i primene

Novembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
1026 Filozofija i istorija matematike

15.11.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
1
1121 Verovatnoća i statistika

13.11.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
1