DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Тeorijska matematika i primene

Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
1003 Algebra 1

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
1121 Verovatnoća i statistika

25.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
2