JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-126 Тeorija mera i integrala

04.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
0
I122 Diskretne strukture 2

12.06.2024.

u 09:00h

24.06.2024.

u 14:00h

Milan Bašić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

10.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0