JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I122 Diskretne strukture 2

22.06.2020.

u 09:00h

23.05.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

25.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
M-1281 Elementarna matematika 2

22.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-135 Uvod u diferencijalne jednačine

17.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
5