DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-114 Matematička analiza 2

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
3
M-115 Uvod u algebarske strukture

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milica Кolundžija
2
M-116 Analitička geometrija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M-125 Matematička analiza 4

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M-126 Тeorija mera i integrala

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
0
M-127 Uvod u verovatnoću

21.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
I122 Diskretne strukture 2

24.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
M-1281 Elementarna matematika 2

24.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-1282 Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M-1341 Elementarna geometrija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M-135 Uvod u diferencijalne jednačine

24.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M-136 Funkcionalna analiza

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
2
M-1391 Istorija i filozofija matematike

25.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
O-01 Pedagogija

24.12.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
0