DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I122 Diskretne strukture 2

24.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
M-1391 Istorija i filozofija matematike

25.12.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0