JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Januarski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I122 Diskretne strukture 2

03.02.2023.

u 14:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
0