SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-114 Matematička analiza 2

30.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
2
M-115 Uvod u algebarske strukture

27.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Snežana Ilić
4
M-116 Analitička geometrija

02.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-117 Uvod u programiranje

26.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
I122 Diskretne strukture 2

02.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Milan Bašić
0
I141 Dizajn i analiza algoritama

02.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
M-111 Matematička analiza 1

26.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M-112 Linearna algebra

29.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

0
M-113 Тeorija brojeva i polinoma

05.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Milica Кolundžija
3
M-1281 Elementarna matematika 2

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M-131 Uvod u kompleksnu analizu

07.09.2019.

u 09:00h

Dijana Mosić
2
M-132 Matematička statistika

28.08.2019.

u 09:00h

Biljana Popović
3
M-133 Uvod u topologiju

03.09.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M-1342 Finansijska matematika

05.09.2019.

u 09:00h

0
M-135 Uvod u diferencijalne jednačine

05.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
5
M-136 Funkcionalna analiza

02.09.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Snežana Živković Zlatanović
1
M-1391 Istorija i filozofija matematike

10.09.2019.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
0
O-01 Pedagogija

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
O-02 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0