JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Junski 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-115 Uvod u algebarske strukture

15.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0