APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I141 Dizajn i analiza algoritama

08.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0