JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Računarstvo i informatika

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
1234 Verovatnoća i slučajni procesi (R)

23.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0