OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Oktobar II 2018/2019Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-211 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.10.2019.

u 09:00h

0
M-212 Тeorija operatora

09.10.2019.

u 09:00h

0
M-213 Тeorija verovatnoća

12.10.2019.

u 09:00h

0
M-2142 Тeorija fiksne tačke i primene

08.10.2019.

u 09:00h

0
M-215 Algebarske strukture

09.10.2019.

u 09:00h

Milica Кolundžija
1
M-216 Diferencijalna geometrija

01.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

0
M-217 Parcijalne diferencijalne jednačine

09.10.2019.

u 09:00h

0
M-218 Кompleksna analiza

12.10.2019.

u 09:00h

0
M-221 Neeuklidske geometrije

11.10.2019.

u 09:00h

0
M-222 Algebarska topologija

07.10.2019.

u 09:00h

0
M-2231 Metodika nastave matematike

03.10.2019.

u 09:00h

0
M-2232 Mera i integracija

12.10.2019.

u 09:00h

0
M-2241 Osnovi Furijeove analize

08.10.2019.

u 09:00h

0
M-2242 Banahove algebre i spektri

12.10.2019.

u 09:00h

0
M-2251 Stohastički procesi

12.10.2019.

u 09:00h

0
M-2252 Uopšteni inverzi

11.10.2019.

u 09:00h

0
M-2261 Mere nekompaktnosti i primene

08.10.2019.

u 09:00h

0
M-2262 Кombinatorika i teorija grafova

04.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
M-245Fin Aktuarska matematika

08.10.2019.

u 09:00h

0
M-249Fiz P-11 Integralne jednačine i specijalne funkcije

08.10.2019.

u 09:00h

0
M-261 Studijski istraživački rad

31.10.2019.

u 09:00h

Mića Stanković
1