SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-211 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-212 Тeorija operatora

06.09.2019.

u 09:00h

0
M-213 Тeorija verovatnoća

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-2142 Тeorija fiksne tačke i primene

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-215 Algebarske strukture

30.08.2019.

u 09:00h

0
M-216 Diferencijalna geometrija

02.09.2019.

u 09:00h

0
M-217 Parcijalne diferencijalne jednačine

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-218 Кompleksna analiza

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-221 Neeuklidske geometrije

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-222 Algebarska topologija

06.09.2019.

u 09:00h

0
M-2231 Metodika nastave matematike

27.08.2019.

u 09:00h

0
M-2232 Mera i integracija

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-2241 Osnovi Furijeove analize

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-2242 Banahove algebre i spektri

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-2251 Stohastički procesi

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-2252 Uopšteni inverzi

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-2261 Mere nekompaktnosti i primene

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-2262 Кombinatorika i teorija grafova

26.08.2019.

u 09:00h

31.08.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
M-245Fin Aktuarska matematika

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-249Fiz P-11 Integralne jednačine i specijalne funkcije

07.09.2019.

u 09:00h

0