JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-211 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

17.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-217 Parcijalne diferencijalne jednačine

24.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-2231 Metodika nastave matematike

30.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
M-2262 Кombinatorika i teorija grafova

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

0