DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-215 Algebarske strukture

27.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
M-216 Diferencijalna geometrija

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M-217 Parcijalne diferencijalne jednačine

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-218 Кompleksna analiza

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M-2251 Stohastički procesi

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M-2252 Uopšteni inverzi

24.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M-2261 Mere nekompaktnosti i primene

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M-2262 Кombinatorika i teorija grafova

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
M-245Fin Aktuarska matematika

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M-247Fiz P-3 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

21.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0