JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-213 Тeorija verovatnoća

18.02.2020.

u 09:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M-2231 Metodika nastave matematike

08.02.2020.

u 09:00h

0
M-2262 Кombinatorika i teorija grafova

21.02.2020.

u 09:00h

22.02.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0